شرکت ژئو پی

آزمایشگاه سختی سنجی

آزمايشگاه سختی سنجی

آزمايشگاه سختی سنجی ژئوپي مجهز به تجهيزات پيشرفته، تجهیزات زیر را با امکان کالیبراسیون در محل، کالیبره می‌نماید.

تجهيزات قابل كاليبراسيون در اين آزمايشگاه

همه سختی سنج های موجود در بازار با گستره های مختلف و همچنین امکان آزمایش سختی روی تجهیز شما


در صورتی که ابزاری سفارشی دادید جهت پی گیری کلیک نمایید