شرکت ژئو پی

آزمایشگاه الکتریک

آزمايشگاه الکتریک

آزمايشگاه الکتریک ژئوپي مجهز به تجهيزات پيشرفته، تجهیزات زیر را با امکان کالیبراسیون در محل، کالیبره می‌نماید.

تجهيزات قابل كاليبراسيون در اين آزمايشگاه

انواع دستگاه های جوش، دستگاه های هالیدی دتکتور،همچنین مولتی متر ها و سایر تجهیزات اندازه گیری الکتریکی


در صورتی که ابزاری سفارشی دادید جهت پی گیری کلیک نمایید