شرکت ژئو پی

آزمایشگاه دما

آزمايشگاه دما

آزمايشگاه دمای ژئوپي مجهز به تجهيزات پيشرفته، تجهیزات زیر را با امکان کالیبراسیون در محل، کالیبره می‌نماید.

تجهيزات قابل كاليبراسيون در اين آزمايشگاه

محیط‌های دمایی(آون،انکوباتور،یخچال‌فریزر و بن‌ماری)همچنین دماسنج‌های غیر تماسی(تابشی و یا تب سنج‌ها)دماسنج‌های مایع در شیشه و فلزی دماسنج‌های عقربه‌ای،ترموکوپل‌،ترانسمیترهای دما 


در صورتی که ابزاری سفارشی دادید جهت پی گیری کلیک نمایید