شرکت ژئو پی

آزمایشگاه فشار

آزمايشگاه فشار

آزمايشگاه فشار ژئوپي مجهز به تجهيزات پيشرفته، تجهیزات زیر را با امکان کالیبراسیون در محل، کالیبره می‌نماید.

تجهيزات قابل كاليبراسيون در اين آزمايشگاه

خلاسنج، گیج‌های فشار نئوماتیک و هیدرولیک تا(1000bar)، همچنین ترانسمیترها و ترانسدیوسرها و شیرهای اطمینان


در صورتی که ابزاری سفارشی دادید جهت پی گیری کلیک نمایید