شرکت ژئو پی

آزمایشگاه مجهز

تعداد بازدید: 49

این شرکت با تامین ماشین آلالت و تجهیزات به روز دنیا در راستای ارائه خدمات کالیبراسیون و ابزار دقیق یکی از مجهز ترین مراکز ارائه خدمات استاندارد می‌باشد.

در صورتی که ابزاری سفارشی دادید جهت پی گیری کلیک نمایید